Ugrás a tartalomra

Tárgyalkotás alapszak. Kerámiatervezés, Üvegtervezés, Fémműves (ötvös), Divat- és textiltervezés specializációk

Képzés típusa
Alapképzés/BA/BSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
6 félév
Felvételi irányszám
5 < 43 fő
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A szakon folyó képzés egyik értéke a sokszínűség. Már a Kerámiatervezés szakra is jellemző volt a felhasznált anyagok sokszínűsége, az egyedi anyagtársítások, a papírtól a különböző kerámia anyagokon át a betonig terjedő anyaghasználat. A paletta az üveg és a fém anyagok, valamint a különböző textilek megjelenésével tovább bővült. A sokszínűség azonban nem csak az anyagokra, de a különböző technológiákra is jellemző. Az itt tanuló hallgatóknak éppúgy lehetőségük van megismerkedni a hagyományos kézműves technikákkal, mint a legújabb 3D technológiákkal.Képzés célja:

A képzés célja tárgyalkotó szakemberek képzése, akik a tárgyalkotás területein a tradicionális mesterségbeli tudásukat a kortárs tervezői, progresszív kézműves szemlélettel ötvözve képesek egyedi és manufakturális körülmények között többszörözhető, sorozat-gyártható tárgyak, alkotások tervezésére, valamint képesek azok elkészítésére. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatívan reagáljanak a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 


Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:800 000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 6 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Kerámiatervező, üvegtervező, fémműves, divat- és textiltervező

Képzési jellemzők:

A Tárgyalkotás alapképzési szak tág horizonton kínál fejlődési lehetőséget. Kerámiatervezés, valamint a Fémműves és Üvegtervező specializációin a design, az anyagkutatás, a 3D tervezés és 3D nyomtatás, a papírtól a betonig terjedő anyaghasználat, különböző anyagok kombinálása jellemző.
Az oktatás műterem központú, az oktatókkal való kapcsolat személyes. A műtermek a Művészeti Kar Zsolnay Kulturális Negyedben található épületeiben helyezkednek el, gyönyörű történelmi, kulturális környezetben.

Az országban egyedül itt, a PTE Tárgyalkotás szakán tapasztalhatják meg a hallgatók a tervezésnek, alkotásnak azt a széles spektrumát, amely kulcsot ad a diákjainknak a design, a kézműves és autonóm alkotások, a kortárs építészethez kapcsolódó feladatok megoldásához egyaránt. A személyes érdeklődés alapján ezek közül választhatják ki azt a területet, amelyben a leginkább szeretnének elmélyülni. Munkájukat az adott szakterületen nemzetközileg elismert, nagy tudású tanárok rendszeres, folyamatos konzultációja segíti.

A Divat és textil specializáció 2021 őszétől hangulatos kézműves környezetben kezdi meg működését az egykori Zsolnay rezidencia fölújított épületében. Öltözéktervező és autonóm textilművészeti csoportokban biztosítunk BA továbbtanulási lehetőséget a textilművészet iránt érdeklődők számára.

Az öltözéktervező csoportban célunk, hogy a hallgatók megismerjék a funkcionális és esztétikus ruházat tervezésének alapjait, folyamatát, hangsúlyt fektetve az alkotás szerepére, a kísérletezésre és a tervezői gondolkodás elsajátítására. A képzés során a hallgatók megszerzik azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek fejlesztik a kreatív képességeket, és megalapozzák személyes stílus kialakítását.

Az autonóm textilművészeti csoportban a szövött kárpit (Gobelin) professzionális képzésére alkalmas műhelyben, a klasszikus technikai alapozás mellett elsősorban a szövéssel összefüggő kísérletekre teremtünk lehetőséget. A kárpitművészeti képzésnek ideális beágyazódást teremt a PTE MK oktatási struktúrája, amelyben az országban egyedülálló módon a képzőművészeti és iparművészeti képzés egy karon belül szabad áthallgatási lehetőséget biztosít minden egyetemi polgár számára.

Igen széles a választék a nyári szakmai gyakorlatok helyszíneiben is. A gyakorlat heteit különböző porcelángyárakban (pl. Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.), a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdióban és más szakmailag izgalmas helyeken tölthetik diákjaink.
Elméleti tárgyainkat szintén a szakterületükön kiemelkedő oktatók tanítják.
 
Várjuk a nem művészeti szakirányú középiskolából jövő érdeklődő jelentkezőket is.


Szakirányok, specializációk:

Tárgyalkotás alapszak szakirányai, specializációk:

Kerámiatervezés-, Üvegtervezés-, Fémműves (ötvös), Divat- és textiltervezés

Mesterképzés:

Kerámiatervezés MA szakon (4 félév), Doktori Iskola (8 félév), valamint mester szakos diplomával a Design- és vizuális művészet-tanár szakon van lehetőség továbbtanulásra.Ösztöndíjak:

Külföldi egyetemekkel való Erasmus kapcsolataink révén a tanulmányi időbe beszámított féléves külföldi képzéseken vehetnek részt diákjaink.

 

 Felvételi irányszám: 5 < 43 fő

Felvételi követelmények: Érettségi bizonyítvány, szakirányú ismeretek

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Tárgyalkotás (kerámiatervezés; fémművesség; üvegtervezés; divat-és textiltervezés specializációk)

Tárgyalkotás szak, kerámiatervezés, üvegtervezés, fémműves valamint divat- és textiltervező specializáció

Alkalmassági vizsga: Az alkalmassági vizsga elektronikusan, portfólió megküldésével történik. A portfóliót egy összefűzött PDF fájlba szerkesztve (akár tömörített formában) várjuk. Kérjük, hogy a portfólió mérete ne haladja meg a 25 MB-ot és a fájl elnevezésében szerepeljenek az alábbi adatok: jelentkező neve, specializáció megnevezése, felvételi éve (pl. szabó_jenő_kerámia_2023.pdf) A tárgyalkotás szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt forma- és arányérzékének, vizuális nyelvi kifejezőképességének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Bemutatandó: 10db A/4-es lap, egy lapon több munka is szerepelhet.

 • természeti stúdium, rajz vagy festmény, illetve szabad kompozíció (fej, akt, táj, csendélet, nem stúdium jellegű önálló munka)
 • a választott szakkal összefüggő munka (tervek, vázlatok, fotók)
 • mintázás tanulmány fotói (textil specializáción nem elvárás a mintázás, helyette bemutatható nagyobb számban festészeti anyag, vagy más színes kompozíció, vagy szakmai tervek)

A portfóliókat legkésőbb 2024. április 8. éjfélig kérjük megküldeni a formatervezes@pte.hu e-mail címre Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/nem felelt meg

Az alkalmassági vizsga eredményéről a felvételizők hivatalos írásbeli levélben kapnak értesítést, azt más módon nem áll módunkban közölni.

Gyakorlati vizsga: A gyakorlati vizsga célja, hogy a jelölt az alkalmassági vizsga eredményei után bizonyítsa forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A pályaalkalmassági beszélgetés során pedig mutassa be tájékozottságát a kortárs művészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a szakmai-művészi pályára. A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. A középiskolából hozott pontok beszámítására nincs lehetőség. A gyakorlati vizsgán elérhető pontszám: 200 pont A gyakorlati vizsga részei:

 • tanulmányrajz 0-25 pont
 • tervezési feladat 0-30 pont
 • festési feladat modell után 0-25 pont
 • kreatív feladat, 3D kompozíció agyagból 0-20 pont
 • otthoni munkák bemutatása 0-50 pont
 • interjú, műveltségi, pályaalkalmassági beszélgetés 0-50 pont

Összesen: 200 pont A felvételizők hozzanak magukkal:

 • minimum A/2-es rajztáblát, rajzlapokat, papír rögzítésére alkalmas eszközt (rajzszög, csipesz);
 • a rajzoláshoz tetszőlegesen ceruzát, rajzszenet, krétát, stb.
 • a festéshez vízfestéket, vagy temperát, ecseteket, vizes edényt és festéshez alkalmas papírt;
 • a kreatív feladathoz különböző egyszerű eszközöket: ragasztó (folyékony, vagy stift), vágóeszközöket (olló, sniccer, esetleg lyukasztó), vonalzókat, körzőt.
 • Textil területre jelentkezők, ezen kívül, hozzanak magukkal különböző méretű rajzlapokat (A/2, A/3, A/4), újságokat, magazinokat, különféle színes lapokat, színes cérnákat, tűket.

A gyakorlati vizsga pontos dátumáról a felvételizőket hivatalos levélben értesítjük.

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.Kapcsolat:

Művészeti Kar, Design és Médiaművészeti Intézet

Formatervezés Tanszék

Albertné Hajdú Éva, intézeti menedzser

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16. E02 ép.

e-mail: formatervezes@pte.hu

telefonszám: 06 72 / 501-500 mellék: 22878