Ugrás a tartalomra

Szobrászművész

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10 félév
Felvételi irányszám
12 fő (Pécs) / 5 fő (Sepsiszentgyörgy)
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat

Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását. Ezek közé tartoznak a műtermi gyakorlatok, a gyakorlati kivitelező munkában való részvétel formái külső gyakorlóhelyeken (kőszobrász műterem, öntöde) a nyári művésztelepi tevékenység és a hazai, valamint külföldi tanulmányi kirándulások. A képzés 2022-től sepsiszentgyörgyi képzési helyszínen is folyik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közreműködésével...Képzés célja:

A szobrászművész képzés célja a háromdimenziós vizuális művészetek terén alkotó szakemberek felkészítése, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatás többféle módon segíti a szuverén látásmód kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.Képzés nyelve: Angol, Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK:950 000 Ft / félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10 félév

Képzés helyszíne(i): 1. Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)|2. Sepsiszentgyörgy (Románia 520008 Sepsiszentgyörgy Kossuth Lajos utca sz.n.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Okleveles szobrászművész

Főbb témakörök:
 • rajz-szobrászat,
 • művészeti anatómia és térábrázolás,
 • ábrázoló geometria,
 • alakrajz,
 • anyagismeret,
 • művészettörténet,
 • filozófia,
 • esztétika


Felvételi irányszám: 12 fő (Pécs) / 5 fő (Sepsiszentgyörgy)

Felvételi követelmények: Érettségi bizonyítvány, a képzőművészeti szakközépiskolák tudásanyagának megléte

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Alkalmassági vizsga:

A szobrász szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (5 db rajz, 5 db eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm). 

 

Gyakorlati felvételi vizsga:

A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, valamint a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.

 

A felvételizők hozzanak magukkal:

 • minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
 • a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
 • a mintázáshoz: mintázóeszközt
 • a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat

 

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:

 • akt tárgyi környezettel, rajz
 • fejtanulmány mintázás
 • kreatív feladat, 3D kompozíció

 

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:

 • művészettörténet (írásbeli teszt)
 • otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
 • pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben

Ajánlott irodalom: Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., képzőművészeti folyóiratok

 

FELVÉTELI VIZSGATÁRGYAK ÉS PONTSZÁMOK:

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg

Gyakorlati vizsga: 200 pont

A gyakorlati vizsga részei:

Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont

 • akt tárgyi környezettel, rajz: 0-25 pont
 • fejtanulmány mintázás: 0-25 pont
 • kreatív feladat, 3D kompozíció: 0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

 • művészettörténet (írásbeli teszt): 0-20 pont
 • otthoni munkák bemutatása: 0-55 pont
 • pályaalkalmassági beszélgetés: 0-55 pont

 

Jelentkezési lap a sepsiszentgyörgyi képzéshez (doc)Elhelyezkedési területek:

A diploma hasznosítási területei: alkotó, kiállító szobrászművész. A diploma birtokosa jogosult pályázni DLA (művészeti doktori) képzésre, jogosult műfajtól függetlenül szobrászati tervező és kivitelező munka vállalására, valamint sikerrel pályázhat szakmai társaságok, egyesületek, érdekvédelmi szervezetek tagságára. Jártasságot szerezhetnek még az érem, dombormű, kő-, fa- és fémszobor tervezés, látványtervezés, művészeti szakkörvezetés területein.Kapcsolat:

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETI KAR KÉPZŐMŰVÉSZETI INTÉZET

GYÖRGY HAJNAL intézeti menedzser

H-7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Telefon: +36 72 501-500 / 22825 • E-mail: gyorgy.hajnal@pte.hu

Weblap: http://www.art.pte.hu

 

Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszék

SILLÓ BÍBORKA tanszéki titkár

520008 Sepsiszentgyörgy, Kossuth Lajos utca sz.n.

Telefon: +36 30 2238399 • E-mail: sillo.biborka@pte.hu