Ugrás a tartalomra

Kóruskarnagy-művész mesterszak

Képzés típusa
Mesterképzés/MA/MSc
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
4 félév
Felvételi irányszám
2-5 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat

A kóruskarnagy-művész mesterképzési szak elméleti és gyakorlati tudással szolgál a kórusvezénylés, kórusirányítás iránt érdeklődőknek.Képzés célja:

A képzés célja olyan kóruskarnagy-művészek képzése, akik szolgálják és terjesztik a magyar és egyetemes énekkari kultúra értékeit. Tájékozottak az énekkari művészet repertoárjában, azt gyakorlatban tudják alkalmazni.
Képesek új énekkari együttesek létrehozására, irányítására. Kiművelt elméleti, vokális és részben hangszeres képességeiket egyéni módon alkalmazzák.
A végzettek alkalmasak a kórusművészet területén folyó tudományos munkában, valamint doktori képzésben részt venni.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK: 950.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: okleveles kóruskarnagy-művész

Képzési jellemzők:

A képzés az alapvető elméleti kurzusokon túl kiemelten gyakorlatorientált.
A hallgatók aktív részesei az egyetemi kórusok és más kórusokban munkájának, tovább fejlesztik vezényléstechnikai képességeiket, a kórusvezetéshez, alapításhoz szükésges ismereteiket.Főbb témakörök:

Az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges:

- alapozó ismeretkörök: 7-12 kredit (zenetörténet, népzene, művelődési ismeretek, hangversenylátogatás)

- szakmai törzsanyag: 20-30 kredit (zenetörténet, népzene, analízis, zeneszerzési gyakorlat, szolfézs, zongora)

- differenciált szakmai ismeretek: 40-55 kredit (vezényléstechnika, énekkari- és zenekari vezénylés, magánének, kamaraének)

- szabadon választható kreditek: 25 kredit

- diplomamunka: 15 kredit

 

 Felvételi irányszám: 2-5 fő

Felvételi követelmények: Gyakorlati vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

2023. szeptemberben nem indul a képzés

 

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés, illetve fúvószenekari karnagy szak.

2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránytól eltérő szakirányai, valamint az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya.

3 A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma

a zeneművészet elméleti, történeti ismeretei 30 kredit;

kóruskarnagyi előadó-művészet vagy annak kapcsolódó elméleti ismeretei 5 kredit

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Felvételi követelmények:

Reneszánsz:

Thomas Morley: Though Philomela lost her love (The Oxford Book of English Madrigals)

Romantika

Felix Mendelssohn: Die Nachtigall (Op.59 No.4 Lieder sorozatból)

Liszt Ferenc: Ave maris stella (a capella)

XX. század:

Kodály Zoltán-Ady Endre: Akik mindig elkésnek

Bartók Béla: Leánynéző

Orbán György: Daemon irrepit callidus

A felvételiző kotta nélkül ismerje a művet, amit zongorán /kórus előtt vezényel, és adott esetben próbál is. A felvételi bizottság választja ki a vezénylendő darabokat.

 

Felvételi pontszámok számítása:
- oklevél minősítése kilencszereződik (max. 45 pont), ehhez kérjük a felsőfokú oklevél mellékletét (Europass) feltölteni a www.felvi.hu "Csatolandó dokumentumok"-hoz
- a főtárgy gyakorlati vizsgán max. 54 pont szerezhető
- többletpontként max. 1 pont számítható be (2. vagy 3. nyelvvizsga)Elhelyezkedési területek:

Amatőr és professzionális kórusok.Kapcsolat:

Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

 

 

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit intézeti menedzser
72/501-500/28-207
sipos.judit@pte.hu