Ugrás a tartalomra

Forgatókönyv- és drámaíró

Képzés típusa
Szakirányú továbbképzés
Képzési forma
Levelező

Képzés időtartama
4 félév
Felvételi irányszám
10
 • Képzésről
 • Képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat

A PTE Művészeti Kara a Színház és Fim Intézettel együttműködésben ismét felvételt hirdet az alábbi négy féléves szakirányú továbbképzésekre, 2023. szeptemberi kezdéssel:

 • dokumentumfilm-alkotó 
 • mozgóképalkotó
 • színpad- és televíziós stage menedzser
 • előadó-művészeti műszaki vezető
 • előadó-művészeti gazdasági vezető
 • forgatókönyv- és drámaíró
 • mozgókép- és előadóművészeti szakíró, kritikus
 • díszletfestő
 • díszletszobrász
 • hatásvilágítás-tervező

Az oktatás Budapesten, a Színház és Film Intézetben, illetve annak partnereinél – elsősorban budapesti színházaknál, filmstúdióknál, televízióknál – történik.

A képzések önköltségesek, a költségtérítés díja mindegyik képzésnél egységesen: 300.000,- Ft/ félévKépzés célja:

Forgatókönyv- és drámaíró szakemberek professzionális és interdiszciplináris képzése, akik kreatív alkotó módon használják fel a képzés keretében elsajátított mozgókép- és előadóművészeti szakmai ismereteiket. Páratlanul komplex egyetemi szakirányú továbbképzés, ahol a résztvevők bepillantást nyerhetnek a színmű-írás és a forgatókönyv-írás kulisszatitkaiba, elsajátíthatják a sikeres írás alapjait: hogyan épül fel a sikeres színpadi jelenet, mitől jó a dialógus. Intenzív gyakorlati műhelymunkák során tapasztalhatják meg a különbséget a színpadi és a filmes dialógusszerkesztés és jelenetépítés között. A képzést a színház-és filmművészet, valamint a színháztudomány legjelesebb magyar képviselői vezetik.Képzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Levelező

Költségtérítés összege: 300.000,- Ft/ félév

Finanszírozás: Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 4 félév

Képzés helyszíne(i): Budapest

Oklevélben szereplő képzettség neve: forgatókönyv- és drámaíró

Képzési jellemzők:

A szakirányú továbbképzés képzési területe
Művészeti képzési terület

A felvétel feltételei
A képzésben legalább alapszakon (ideértve a korábbi legalább főiskolai szintű végzettséget is) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

A képzési idő, félévekben meghatározva
Négy félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakot elvégző hallgató:
• előadó- és mozgóképművészeti szaktudását felhasználva képes forgatókönyvek és dráma műfajú művek alkotására,
• ismeri a mozgókép- és előadó-művészetek fejlődéstörténetét, a színház-, zene-, tánc-, cirkusz- és mozgóképművészet műfajait, jártas az esztétika alapismereteiben,
• színpad- és filmtechnikai alapismeretekkel rendelkezik, többek között a színészi játék, a színpadtechnika, színháztechnológia, a film- és látványtechnika, speciális effekt technika területeken,
• képes részleteiben is megérteni az előadó-művészeti és mozgókép alkotói folyamatokat,
• képes a művészi hatás dramaturgiai és pszichológiai folyamatainak elemzésére és alkotói felhasználására,
• elméleti és gyakorlati színház dramaturgiai és színpadra alkalmazási ismeretekkel rendelkezik,
• jártas a filmdramaturgiában, elsajátította a mozgóképes történetmesélés elméleti és gyakorlati alapismereteit,
• képes előadóművészekkel és az előadó-művészeti háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
• alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a forgatás alkotói és operatív feladatairól,
• képes a film- és színházi jelenetírásra, szakmai ismereteket szerzett stílusgyakorlatokban,
• személyes tapasztalatokkal is rendelkezik az előadó-művészet kollektív alkotói folyamatainak összetettségéről,
• gyakorlott a különböző előadóművészeti intézményi formákban, továbbá produkcióban, projektben, teamben való együttműködésben,
• alkalmi gyakorlatot szerzett autobiografikus kisjátékfilm rendezésben,
• ismeri a drámaírás gyakorlati szakmai fogásait, képes meghatározott stílusban jelentírásra, felkészült irodalmi adaptáció készítésére,
• jártas a filmdramaturgiában, gyakorlati ismerettel rendelkezik a szinopszis és a treatment készítésről, elsajátította a mozgóképes jelenetszerkesztés, karakterfejlesztés és adaptáció technikáját,
• forgatókönyv- és drámaírói szakmai gyakorlatokat végzett,
• átfogó ismeretekkel rendelkezik saját művészeti ága működéséről, jogszabályi hátteréről, szakmai és etikai elveiről, alapdokumentumairól, szerződési formáiról, a vonatkozó vállalkozói-, szerzői- és egyéb jogokról,
• eligazodik a kortárs mozgókép- és előadóművészet szakmai és közösségi folyamataiban,
• képes saját történet alapján önálló forgatókönyvet valamint dráma műfajú művet írni.

Személyes adottságok, készségek
• Kreatív módon használja fel forgatókönyv- és drámai szövegek alkotásában mozgókép- és előadó-művészeti elméleti és gyakorlati szaktudását,
• komplex írói képességekkel és elhivatottsággal rendelkezik,
• érdeklődéssel fordul a mozgókép- és előadóművészeti hagyományhoz, nyitott az új formák és diskurzusok tekintetében,
• képes film- és előadóművészekkel valamint a háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni,
• fontosnak tartja alkotótevékenységének etikai vonatkozásait,
• művészeti törekvéseit határozottan ugyanakkor toleránsan képviseli,
• betartja a művészeti szempontok mellett a vonatkozó szerzői és személyiségi jogi, munkajogi, pénzügyi és szerződéses kötelezettségeket is,
• figyelembe veszi munkájában saját művészeti ága társadalmi szerepét és hatásait.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
• A forgatókönyv- és drámaíró szakirányú továbbképzési szakon megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak mozgókép- és előadó-művészeti gyakorlati és elméleti tudásukat felhasználva forgatókönyvek és dráma műfajú művek alkotására.
• A végzettek a képzés alapján professzionális mozgókép-alkotói környezetben elsajátított gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.Főbb témakörök:

Tantárgyak:
- Mozgókép- és előadó-művészet történet (nemzetközi és magyar)
- Előadó- és mozgóképművészeti műfajok
- Színpad- és filmtechnikai alapismeretek
- Mozgókép- és előadó-művészeti alkotói ismeretek
- Művészet-pszichológia és hatáselemzés
- A színházi dramaturgia elmélete és gyakorlata
- Forgatókönyvírás elmélete és gyakorlata
- Az előadáskészítés elmélete és gyakorlata
- A forgatás elmélete és gyakorlata
- Jelenetírás (stílusgyakorlatok)
- Színész/zenész/tánc-/cirkuszművész gyakorlat
- Előadó-művészeti produkciós gyakorlat
- Filmrendezési gyakorlat
- Drámaírás gyakorlat
- Forgatókönyvírás gyakorlat
- Forgatókönyv- és drámaírás szakmai ismeretei
- Jogi ismeretek
- A kortárs film- és előadó-művészet (alkotók, alkotások)
- Drámaírás - szakdolgozat (saját történet)
- Forgatókönyvfejlesztés - szakdolgozat (saját történet)Felvételi irányszám: 10

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

Kapcsolattartó / szakfelelős: Juhász Andrea, Barna Beáta / Dr. Gocsál Ákos, cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.,

Tel/fax: (72) 501-500 / 28200, 06 30 551 4212 email: iroda@szfi.hu, barna.beata@pte.hu, honlap: http://www.art.pte.hu

Jelentkezési határidő (szeptemberben induló képzések): 2024. szeptember 13.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 6000 Ft.

Befizetés módja: átutalással.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél.

Képzés kezdete (szeptemberben induló képzések): 2024. október 5.

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

Egyéb információk: Jelentkezés módja: a https://szfi.hu/online-jelentkezes oldalon. A határidőre beérkezett jelentkezési lapok alapján a képző intézmény motivációs beszélgetésre hívja a jelentkezőket, melyen a felvételi bizottság a jelentkező szakmai ambícióiról, az adott szakterületen szerzett esetleges tapasztalatairól tájékozódik.

Értékelési, ellenőrzési módszerek, eljárások

A jelentkezők motivációs beszélgetésen vesznek részt. A felvételi bizottság egy elnökből és legalább két tagból áll. A hallgató munkájának értékelése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott keretek között történik, minden tantárgy esetében 1 és 5 közötti érdemjeggyel. Emellett a hallgató – különösen a gyakorlati feladatmegoldások során – folyamatos visszajelzést kap a munkájáról. A hallgató számára kötelező az órákon való megjelenés. Amennyiben a hallgató az órák kevesebb mint 70%-án vett részt, az oktató a TVSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogosult a félév végi aláírást és a jegyszerzés lehetőségét megtagadni az adott tantárgyból. Az értékelés és ellenőrzés formáinak kialakításakor hangsúlyt fektetünk a megértés, illetve a készség és a jártasság szintű alkalmazás, alkalmazni tudás felmérésére.

a) Az elméleti tantárgyak esetében nem elsősorban reproduktív tudást kérünk számon, hanem az egyes tantárgyak keretében elkészített hallgatói produktumokat – reflexiókkal ellátott munkaportfóliók, tanulmányok, elemzések, felmérések stb. – vesszük alapul. A produktumokat a hallgatók szóbeli vizsga keretében megvédik. A szóbeli vizsgán képesnek kell lenniük az adott terület terminológiájának helyes használatára, saját álláspont kialakítására, saját álláspont melletti – szakmailag megalapozott, ismereteken alapuló – érvelésre, a beszélgetőpartner (vizsgáztató) érveire való érdemi reagálásra. A szóbeli vizsga így nem kizárólag a számonkérés, értékelés funkcióját tölti be, hanem alkalom a tanulásra, gyakorlásra, különösképpen a kommunikációs készségek, képességek fejlesztésére. Reproduktív tudást számonkérő értékelési, ellenőrzési formákat kizárólag abban az esetben alkalmazunk, ha a tananyag jellege azt feltétlenül szükségessé teszi (pl. jogszabályok ismerete).

b) A gyakorlati tantárgyak esetében az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakmai kompetenciákat mérjük fel. Az értékelés alapja a hallgató szakmai tevékenysége vagy zárthelyi dolgozat, írásbeli beszámoló, illetve bármilyen szakmai produktum, amely alkalmas a szakmai kompetenciák felmérésére.

A záróvizsgára bocsáthatóság feltétele a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, amelyet a képző intézmény az abszolutórium kiállításával igazol. A záróvizsga két részből áll: szakdolgozat megvédése, illetve szóbeli vizsga tételsor alapján.
A záróvizsgára a hallgató a képző intézményben szokásos eljárás szerint szakdolgozatot nyújt be. A képző intézmény a hallgatók számára témaajánlást tesz közzé. A hallgató saját témát is kérelmezhet, ennek elfogadásáról – annak mérlegelésével, hogy a hallgató által javasolt téma mennyiben illeszkedik a zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári tevékenységrendszerhez – a szakvezetés dönt. A határidőre benyújtott szakdolgozatot a hallgató konzulense, illetve képző intézmény által felkért oktató, szakértő bírálja. A két bírálat, illetve a hallgató szóbeli védése alapján a szakdolgozat érdemjegyéről a záróvizsga-bizottság dönt.
A záróvizsga másik eleme a szóbeli tételsor, amely komplex módon a zenei mentor és gyakorlatvezető tanári ismeretek megértését, alkalmazására való képességet méri fel.
Az záróvizsga érdemjegye a két érdemjegy számtani átlaga.

Korábbi tanulmányok beszámításának rendje
A hallgatónak jogában áll a korábban teljesített kreditjeit elfogadtatni. Ehhez, felvételét követően a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott eljárásrendnek megfelelően kreditátviteli kérelmet nyújt be. A kreditátvitel ügyében illetékes bizottság a kreditátvitel szabályainak megfelelően dönt a teljesített kreditek beszámításáról.Kapcsolat:

✉ Színház és Film Intézet (Juhász Andrea)
1013 Budapest, Krisztina krt. 59/B.
Tel.: +36-30 551-4212
E-mail: iroda@szfi.hu

✉ PTE Művészeti Kar (Barna Beáta)
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.,
Tel/fax: (72) 501-500 / 28200, 06 30 5514212,
Email: barna.beata@pte.hu, Honlap: http://www.art.pte.hu