Ugrás a tartalomra

Ének-zene-művésztanár, kóruskarnagy-művésztanár

Képzés típusa
Osztatlan
Képzési forma
Nappali

Képzés időtartama
10+2 félév
Felvételi irányszám
2-6 fő
  • Képzésről
  • Képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat

 A legmagasabb szintű ének-zene-tanár és kóruskarnagy-tanár képzés.

A részletes felvételi követelmények megtekinthetők a www.art.pte.hu és a www.felvi.hu oldalakon..Képzés célja:

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás számára

- kóruskarnagyművész-tanár szakképzettséggel a karvezetés és a kórus (énekkar),

- ének-zene művésztanár szakképzettséggel az ének-zene, az énekkar (kórus) és - alapfokú művészeti iskolában - a szolfézs szakmai tárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes művésztanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítéseKépzés nyelve: Magyar

Képzési forma: Nappali

Költségtérítés összege: NK: 500.000 Ft/ félév

Finanszírozás: Állami ösztöndíjas Önköltséges

Képzés indulása: Szeptemberi indulás

A képzés időtartama: 10+2 félév

Képzés helyszíne(i): Művészeti Kar (7630 Pécs Zsolnay Vilmos út 16.)

Oklevélben szereplő képzettség neve: Okleveles ének-zene- és kóruskarnagyművész-tanár

Képzési jellemzők:

Ismeretkörök:

a) közös ismeretkörök

szolfézs és zeneelméleti ismeretek; általános zenetörténeti és magyar zenetörténeti ismeretek; akusztika; általános műveltségi ismeretek, zongora, illetve zongorakíséret.

b) a szakterületi ismeretei:

Kóruskarnagyművész-tanár: énekkari vezénylési ismeretek (vezényléstechnika, kórusvezénylés), repertoárismeret, karvezetés-módszertani ismeretek, énekkari gyakorlat, hangképzés, a zeneszerzés alapjai (ellenpont, hangszerelés), olasz szakmai nyelv.Ösztöndíjak:

Ösztöndíjak a Művészeti Karon »Felvételi irányszám: 2-6 fő

Felvételi követelmények: Pályaalkalmassági vizsga, Alkalmassági vizsga, Gyakorlati vizsga

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:
1. Elméleti-zenei alkalmassági vizsga

Írásbeli vizsga
Fokszámokkal megadott harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.
(Fő és mellékhármasok, domináns meg mellékhetedhangzatok és megfordításaik!)
Kétszólamú zenei idézet lejegyzése diktálás után.
(Nehézségi fok, Bartók kétszólamú egynemű karainak kétszólamú nehézségi foka alapján)
Egyszólamú 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése diktálás után.
(pl. Bartók dallamok)

Szóbeli vizsga
Klasszikus harmóniamenetek zongorázása fokszámozott basszus szólam alapján. (Az írásbeliben megadott szint szerint 3 kereszt 3 bé-ig.)
Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből.
Hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése (dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).

2. Gyakorlati vizsga

Írásbeli vizsga (max. 60 pont)
Fokszámokkal megadott harmóniasor négyszólamú kidolgozása szűkfekvésben.
(Fő és mellékhármasok, domináns meg mellékhetedhangzatok és megfordításaik!)
Kétszólamú zenei idézet lejegyzése diktálás után.
(Nehézségi fok, Bartók kétszólamú egynemű karainak kétszólamú nehézségi foka alapján)
Egyszólamú 20. századi vagy kortárs zeneműrészlet lejegyzése diktálás után.
(pl. Bartók dallamok)

Szóbeli vizsga (szolfézs és zeneelmélet – max. 30 pont)
Klasszikus harmóniamenetek zongorázása fokszámozott basszus szólam alapján. (Az írásbeliben megadott szint szerint 3 kereszt 3 bé-ig.)
Lapról olvasás, Bach példatár I. kötetéből.
Hangközök, hangsorok, hangzatok felismerése, éneklése(dúr, moll, szűkített, bővített hármashangzatok, szeptimakkordok és fordításaik).

Kórusvezénylés (max. 50 pont)
Thomas Morley: Though Philomela lost her love
Robert Jones: Farewell, dear love
F. Mendelssohn: Die Nachtigall (Op.59.No. 4)
Kodály Zoltán: Zöld erdőben
Bartók Béla: Ne menj el

A felvételizőknek kotta nélkül szükséges ismerni és vezényelni a műveket, amelyek zongorán szólalnak meg.

Zongora (max. 20 pont)
Egy J.S. Bach mű a két, vagy háromszólamú invenciókból.
Egy klasszikus szonáta egy tétele.
Egy romantikus mű, vagy Bartók darab.

Ének (max. 20 pont)
Két, eltérő stílusú és karakterű zongorakíséretes műdal, vagy népdalfeldolgozás kotta nélküli előadása.
Zongora kísérőt biztosít az egyetem, saját kísérő is lehetséges.

Népzene (max. 20 pont)
25 magyar népdal stílusos előadása és szakszerű elemzése.
A népdalokat felírva és kottáinak 2-2 példányával együtt kell leadni.

FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÉS PONTSZÁMOK:

Az elméleti-zenei alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt" vagy "nem felelt meg".

A gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető, amely kétszereződik.
A gyakorlati vizsga részeinek pontozása:
Írásbeli vizsga max. 60 pont
Szóbeli vizsga: szolfézs és zeneelmélet – max. 30 pont
Kórusvezénylés max. 50 pont
Zongora max. 20 pont
Ének max. 20 pont
Népzene max. 20 pontElhelyezkedési területek:

Közoktatásban ének-zene-tanárként alap- és középfokon, kóruskarnagy-művészként professzionális vagy amatör kórusoknál, valamint művésztanárként művészeti szakgimnáziumban.Kapcsolat:

PTE Művészeti Kar
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 16.

Zeneművészeti Intézet
Sipos Judit - 72/501-500 / 28207
Email: sipos.judit@pte.hu