Ugrás a tartalomra

DMI felvételi gyakorlati követelmények

ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA - ELEKTRONIKUS ZENEI MÉDIAMŰVÉSZ SZAKIRÁNY ALAPSZAK

A weboldalunkon https://art.pte.hu képet kaphatnak a karon folyó munkáról, látogassanak el a nyílt napokra, az előkészítő foglalkozásokra. Ezen túlmenően pedig olvassák el az irodalomjegyzékben szereplő munkákat és hallgassák meg a műjegyzékben szereplő alkotásokat.

A szak olyan középiskolát (szakközépiskola vagy gimnázium) végzett, érettségit szerzett hallgatókat tud fogadni, akik alapvető művészeti (különösen zenei) és számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig az elektroakusztikus zene és a médiaművészetek felé irányul.

Felvételi követelmények 

A felvételi vizsga részei: alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga.

a. alkalmassági vizsga összetétele
Írásbeli: alkalmassági teszt (halláskészség, általános intelligencia, érdeklődési terület felmérése).
Szóbeli: szabadon választott saját zenei alkotás bemutatása. A bemutatott munka hossza maximálisan 5 perc lehet, és kérjük wav vagy jó minőségű mp3 formátumban kell hozni.

b. gyakorlati vizsga összetétele
Írásbeli vizsga (teszt: általános zenei és kortárs zenei/művészeti és számítógépes ismeretek; esszé: műelemzés előre megadott zenedarabok nyomán)
Szóbeli vizsga: gyakorlati feladat megoldása és a vizsgán készített gyakorlati feladat bemutatása
Szóbeli vizsga: portfólió (az eddigi alkotói munka) bemutatása hangfelvételek, projektfile-k és alkotói folyamatdokumentáció alapján
 

Felvételi pontszámítás

szakmai alkalmassági vizsga: megfelelt/nem felelt meg

gyakorlati vizsga: 200 pont

írásbeli vizsga: 60 pont
szóbeli vizsga: gyakorlati feladat megoldása és a vizsgán készített gyakorlati feladat bemutatása: 80 pont
szóbeli vizsga: eddigi alkotói munka bemutatása: 60 pont

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalontalálhatók.

 

Felvételi olvasmánylista

Kötelező olvasmány:

 • Ignácz Ádám, "Gépek zenéje. Adalékok az elektronikus zene előtörténetéhez (1900-1930). Elméletek, kompozíciók, hangszerek", In: Médium, hang, esztétika - Zeneiség a mediális technológiák korában,szerk. Batta Barnabás, Szeged, Univ Kiadó, 2009. pp. 22-40.
 • Szigetvári Andrea, Az elektroakusztikus és számítógépes zene története és irodalma - Jegyzetek, fordítások, szövegek. Elérhető online úton itt:
 • http://mumia.art.pte.hu/mmi/szovegek/SzigetvariA_Elektroakusztikuszene.pdf
 • Kömlődi Ferenc – Pánczél Gábor, Mennyek Kapui – az elektronikus zene évtizede, digitális kiadás, Budapest-Los Angeles, 2009, 1. fejezet, pp. 17-112., elérhető online itt: http://www.recreation.hu/villanynaplo/mennyek-kapui-letoltes/
 • Michael Nyman, Experimentális zene: Cage és utókora, ford. Pintér Tibor, Budapest, Magyar Műhely, 2005.
 • Újmédia-művészet, szerk. Mark Tribe és Reena Jana, ford. Beöthy Balázs, Taschen/Vince, 2007.
 • Chris Middleton, Kreatív digitális zene és hang – Házi zenestúdiók átfogó kézikönyve, ford. Belényesi Viktor, Budapest, Scolar, 2007
 • Beke László, Műalkotások elemzése - a gimnázium I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999
 • Lukin László-Ugrin Gábor, Ének-zene: a gimnázium I-III. osztálya számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995 
 • Dési Imre – Nagy Imre, Informatikai fogalmak kisszótára, Budapest, Korona Kiadó, 2001

 

Ajánlott olvasmány:

 • Pongrácz Zoltán, Az elektronikus zene, Budapest, 1980.
 • Médium, hang, esztétika - Zeneiség a mediális technológiák korában, szerk. Batta Barnabás, Szeged, Univ Kiadó, 2009.
 • Narratívák 7. – Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában, szerk. Fenyvesi Kristóf és Kiss Miklós, Budapest, Kijárat Kiadó, 2008.
 • Sáry László, Kreatív zenei gyakorlatok, Pécs, Jelenkor, 1999.
 • John Cage, A csend – Válogatott írások, ford.: Weber Kata, Pécs: Jelenkor, 1994.
 •  

EzmBA műjegyzék a gyakorlati vizsgára való felkészüléshez:

1920-

Saint-Saëns: "Le cygne",  Clara Rockmore - Theremin - http://www.youtube.com/watch?v=pSzTPGlNa5U&feature=PlayList&p=D33DF0785B...

1940-

Pierre Schaeffer - "etude aux chemins de fer" - http://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA

1950-

John Cage: "4'33''" (1952) - http://www.youtube.com/watch?v=HypmW4Yd7SY

Karlheinz Stockhausen "Studie II" (1954) - http://www.youtube.com/watch?v=hXqvBvOXV3U&feature=related

Edgard Varèse and Le Corbusier: "Poème-Electronique" (1958) - http://www.youtube.com/watch?v=QBQsym_G82Q

Iannis Xenakis: Concret PH II (1958) - http://www.youtube.com/watch?v=92mMCqHfZMQ

1960-

Max Matthews "Bicycle Built for Two" (1961) - http://www.youtube.com/watch?v=qoqEC2mLYyE

The Velvet Underground - "Venus in Furs" - Live (1967) - http://www.youtube.com/watch?v=vgcuU_JWuQU

1970-

Kraftwerk "The Man Machine" - http://www.youtube.com/watch?v=3T65NpyfPkQ

1980-

Art of Noise "Paranoimia" - http://www.youtube.com/watch?v=ZEPq0FvFm3g


DESIGN - ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR MESTERSZAK

Jelentkezhet minden hallgató, aki a művészeti képzési területen, nem tanárszakon, művészeti mesterfokozatot szerzett. Az iparművészeti területen szerzett egyetemi végzettségek mindegyike, (pl.: tervezőgrafika, keramikusművész, divat- és textiltervező művész, formatervező művész, tervező mesterség (díszlet, jelmez, báb, stb.) illetve az építőművészeti (pl. építőművész, belsőépítész- és környezettervező művész stb.), médiaművészeti és  a film- és videóművészeti (pl.: mozgóképművész, filmoperatőr stb.) egyetemi képzések és végzettségek elfogadhatók.

 
A felvételi részei:

1. pályaalkalmassági beszélgetés a motivációs levél alapján

A szóbeli alkalmassági vizsga motivációs beszélgetésből áll, melyen a jelentkezőnek – a magával hozott, a beszélgetés megkezdése előtt a felvételi bizottságnak leadott (géppel  írt  1 db A/4-es oldal) vázlat alapján (kb. 10 percben)  - ki kell fejtenie a tanári szakképzettség iránti motivációját. A vázlatnak, s az annak alapján folytatandó beszélgetésnek is a tanári pálya választásának egyéni motívumairól, a jelentkező tanári mesterséggel kapcsolatos tapasztalatairól, elképzeléseiről kell szólnia, ugyanis a vizsga célja a jelentkező tanári pályaalkalmasságának megállapítása. Az alkalmassági vizsgához az előbbiek szerint megírt vázlaton kívül egyéb dokumentumot, igazolást nem kérnek, a vázlat megírásán kívül arra készülni nem kell.

2. szakmai beszélgetés, a szakterületi képzésen készített munkákból összeállított portfólió bemutatása

(A legalább A/4-es méretű portfólió tartalmazzon egy rövid szakmai életrajzot és min. 15 alkotásról készített reprodukciót.)

Alkotói jövőkép: a jelentkező képzőművészi eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk alapján.

Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal  és képzőművészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét?

A felvételi pontok számítása:

Felvételi vizsga: max. 99 pont

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Intézményi szabályok

A gyakorlati vizsgán 99 pont szerezhető, 1 előnyben részesítési többletpont adható a jogosultsági feltételek megléte esetén.

PONTSZÁMÍTÁS:

Felvételi pontok:
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 99 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 1 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
 - fogyatékosság: 1 pont
 - gyermekgondozás: 1 pont
 - hátrányos helyzet: 1 pont

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Felvételi vizsgatárgyak:

Szakmai és motivációs beszélgetés időpont: 2024.06.24-07.10. díj: 3000 Ft
A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.


GRAFIKUSMŰVÉSZ TERVEZŐGRAFIKA SZAKIRÁNY OSZTATLAN

Alkalmassági vizsga:

Az alkalmassági vizsga célja a jelölt forma- és arányérzékének, vizuális nyelvi kifejezőképességének, vizuális kreatív képességeinek, szakmai motiváltságának felmérése otthon készített munkák (továbbiakban portfólió) alapján.
A digitális portfólió megjelenése, megformálása is tervezői (kiadvány tervezői) feladat, amely a felvételi anyag része. Javasoljuk az egyszerű, áttekinthető oldalszerkesztést, amelyen a különböző munkák jól érvényesülnek. Egy oldalon több munka is szerepelhet. A felhasznált kép felbontásának és minőségének képernyőn való megtekintésre alkalmasnak kell lennie.

Portfólió
tanulmányrajz (fej, akt stb.), esetleg fotó
képgrafikai, festészeti ill. egyéb munka (max. 10)
tervezőgrafikai anyag (logó, arculat, plakát, illusztráció, kiadványterv, webdesign, csomagolásterv stb.), (max. 10).

A portfólió kötelező technikai paraméterei:
méret: A/4 (fekvő)
terjedelem: max. 26 oldal
formátum: 1 db PDF (összefűzött) fájl  
maximális fájlméret: 100 MB
fájl elnevezése

Gyakorlati felvételi vizsga:
A grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirány szakon a felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító, kompozíciós képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni tervezőművészi (tervezőgrafikai) invencióinak, művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti tájékozottságának, a tervezőművészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés, kreatív szakmai feladatok), valamint szóbeli (pályaalkalmassági beszélgetés) és írásbeli vizsga alapján. A pályaalkalmassági beszélgetés során a jelölt mutassa be tájékozottságát a kortárs autonóm és tervezőművészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a tervezőművészi pályára

1. Szakmai gyakorlati vizsga részei:
Fejtanulmány (maximum: 50x70 cm) szabadon választott technikával
Aktrajzolás (maximum: 70x100 cm) szabadon választott technikával
Kreatív, szakmai (tervezőgrafikai) gyakorlati feladatok

2. A szóbeli és az írásbeli vizsga részei
Művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti ismeretek (írásbeli, teszt)
Otthoni munkák bemutatása: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegű (tervezőgrafikai) munkák mappában (minimum 20, maximum 30 munka)
Pályaalkalmassági beszélgetés (a jelölt általános műveltségének és a tervezőművészi pályára való alkalmasságának felmérése)

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg.

Gyakorlati vizsga: 200 pont.
Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 90 pont
aktrajzolás: 0-20 pont
fejtanulmány: 0-20 pont,
kreatív feladat 0-50 pont.

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 110 pont
művészettörténet, tervezőművészeti ismeretek: 0-10 pont,
otthoni munkák bemutatása 0-70 pont
pályaalkalmassági beszélgetés 0-30 pont.

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.


HANGMŰVÉSZET MESTERSZAK

A szak olyan, BA szakot vagy magasabb szintű egyetemi képzést végzett hallgatókat tud fogadni, akik komplex számítógépes művészeti (különösen zenei) ismeretekkel rendelkeznek, érdeklődésük pedig a hangművészet alkotói és kutatói területei felé irányul.

1. Felvételi követelmények

A felvételi vizsga részei:  

 •     gyakorlati vizsga: portfólió és munkaterv bemutatása
 •     szóbeli vizsga: elbeszélgetés

a. a portfólió és a munkaterv iránti elvárások  

Portfólió

 •     eddigi alkotói és szakmai munkát bemutató, elektronikus dokumentáció

Munkaterv

 •     a képzés idejére tervezett szakmai munka ismertetése, témakör szerinti és időbeli bontásban;
 •     irodalom- és műjegyzék;
 •     várható művészeti és tudományos publikációk ismertetése.

b. az elbeszélgetés részei

 •     a portfólió és a munkaterv megvitatása
 •     egyéb, a bizottság által kijelölt helybeni multimédia alkotói feladatmegoldás

2. Felvételi pontszámítás

A PTE vonatkozó szabályzata 12. § (5). bekezdése valamint 9. sz. melléklete szerint a Kar a hangművészet mesterképzésben a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a megállapított felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni. Mindezek alapján a felvételi pontszámítás az alábbiak szerint alakul:


TÁRGYALKOTÁS ALAPSZAK. KERÁMIATERVEZÉS, ÜVEGTERVEZÉS, FÉMMŰVES (ÖTVÖS), DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS SPECIALIZÁCIÓK

Alkalmassági vizsga: Az alkalmassági vizsga elektronikusan, portfólió megküldésével történik. A portfóliót egy összefűzött PDF fájlba szerkesztve (akár tömörített formában) várjuk. Kérjük, hogy a portfólió mérete ne haladja meg a 25 MB-ot és a fájl elnevezésében szerepeljenek az alábbi adatok: jelentkező neve, specializáció megnevezése, felvételi éve (pl. szabó_jenő_kerámia_2023.pdf) A tárgyalkotás szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt forma- és arányérzékének, vizuális nyelvi kifejezőképességének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Bemutatandó: 10db A/4-es lap, egy lapon több munka is szerepelhet.

 • természeti stúdium, rajz vagy festmény, illetve szabad kompozíció (fej, akt, táj, csendélet, nem stúdium jellegű önálló munka)
 • a választott szakkal összefüggő munka (tervek, vázlatok, fotók)
 • mintázás tanulmány fotói (textil specializáción nem elvárás a mintázás, helyette bemutatható nagyobb számban festészeti anyag, vagy más színes kompozíció, vagy szakmai tervek)

A portfóliókat legkésőbb 2024. április 8. éjfélig kérjük megküldeni a formatervezes@pte.hu e-mail címre

Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/nem felelt meg

Az alkalmassági vizsga eredményéről a felvételizők hivatalos írásbeli levélben kapnak értesítést, azt más módon nem áll módunkban közölni.

Gyakorlati vizsga: A gyakorlati vizsga célja, hogy a jelölt az alkalmassági vizsga eredményei után bizonyítsa forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét. A pályaalkalmassági beszélgetés során pedig mutassa be tájékozottságát a kortárs művészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a szakmai-művészi pályára. A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. A középiskolából hozott pontok beszámítására nincs lehetőség. A gyakorlati vizsgán elérhető pontszám: 200 pont A gyakorlati vizsga részei:

 • tanulmányrajz 0-25 pont
 • tervezési feladat 0-30 pont
 • festési feladat modell után 0-25 pont
 • kreatív feladat, 3D kompozíció agyagból 0-20 pont
 • otthoni munkák bemutatása 0-50 pont
 • interjú, műveltségi, pályaalkalmassági beszélgetés 0-50 pont

Összesen: 200 pont A felvételizők hozzanak magukkal:

 • minimum A/2-es rajztáblát, rajzlapokat, papír rögzítésére alkalmas eszközt (rajzszög, csipesz);
 • a rajzoláshoz tetszőlegesen ceruzát, rajzszenet, krétát, stb.
 • a festéshez vízfestéket, vagy temperát, ecseteket, vizes edényt és festéshez alkalmas papírt;
 • a kreatív feladathoz különböző egyszerű eszközöket: ragasztó (folyékony, vagy stift), vágóeszközöket (olló, sniccer, esetleg lyukasztó), vonalzókat, körzőt.
 • Textil területre jelentkezők, ezen kívül, hozzanak magukkal különböző méretű rajzlapokat (A/2, A/3, A/4), újságokat, magazinokat, különféle színes lapokat, színes cérnákat, tűket.

A gyakorlati vizsga pontos dátumáról a felvételizőket hivatalos levélben értesítjük.

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.


TÁRGYALKOTÁS MESTERSZAK

Felvételi követelmények: sikeres BA képzés

Felvételi információk, jelentkezési feltételek:

A gyakorlati vizsgán bemutatandó a legutóbbi években (tanári korrektúrával és/vagy önállóan) alkotott, fontosnak ítélt munkáiról készült fotó dokumentáció (portfolió), valamint legalább öt, maximum tíz eredeti munkája. (Rajz, festmény, tervrajz, plasztika, anyagkísérlet eredménye, szakmai alkotás.)

A szakmai és motivációs beszélgetésen a felvételi bizottság a jelölt általános, művészeti és szakmai műveltségét, illetve szakmai elkötelezettségét vizsgálja kötetlen beszélgetés formájában.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. A gyakorlati vizsgán 48 pont, a szakmai és motivációs beszélgetésen 47 pont szerezhető. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Tárgyalkotás mesterképzési szak bemeneti követelményeivel kapcsolatban teljes kreditérték beszámításával a kerámiatervezés, az üvegtervezés, a fémművesség, a textiltervezés, a formatervezés, a tárgyalkotás, az építőművészet, az animáció, a fotográfia, a média design, a tervezőgrafika, a design- és művészetelmélet, a kézműves tárgykultúra, a képalkotás, a környezetkultúra, a látványtervezés, a designkultúra alapképzési szakok vehetők figyelembe.

Más, a bemeneti követelmények által meghatározott szakokról érkező felvételizőknek a felvételi vizsgával egyidőben kreditelismerési kérelmet kell benyújtaniuk. A nyomtatvány letölthető a következő linkről:

https://art.pte.hu/sites/art.pte.hu/files/dokumentumtar/kreditkerelem_t…

Hangsúlyozottan kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt a szükséges mellékletekkel hiánytalanul ellátva hozzák magukkal a felvételi vizsgára! A kérvényt a MK Kreditátviteli Bizottsága elbírálja, a hiányzó anyagok pótlására nincs lehetőség.

A felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalók (jelentkezési határidők stb.) a felvi.hu oldalon találhatók.