Skip to main content

Elhunyt Kismányoky Károly

A legtágasabb műteremben… - egykori kollégánk emlékezetére
Kismányoky Károly (1943-2018)


2018. január 11-én meghalt egy munkatársunk. Egyetemi közösségünkben ma már nem tudja, vagy nem tarja számon mindenki, hogy tanár kollégánk az évezred első évtizedében, Kismányoky Károly festőművész, aki a Pécsi Műhely alapító tagja volt, majd animációs filmrendező, 1969 és 1975 között a Meszesi Művelődési Házban, 1979-ig az Ifjúsági Házban képzőművészeti referensként, ezt követően a Pannonia Filmstúdióban animációs filmesként dolgozott. Kismányoky kiállítás-szervezői munkáját számos – a helyi viszonyok közt, az intézmény amatőr aktivitásokat integráló profilja ellenére – jelentős tárlat fémjelzi. A nyolcvanas években a Pécsi Városi Televízió igazgató-főszerkesztője, az 1996-ban létrejövő pécsi Művészeti Karon pedig alapítója volt a Mediális Művészeti Informatikai Tanszéknek. A Pécsi Műhely – melynek köztudottan Kismányoky volt a „keresztapja” – kultúrtörténeti kuriózumból a modern magyar művészet egyik újra felfedezett hadállása lett, napjainkban éppen Szombathelyen látható tagjainak életmű áttekintése. Kismányoky Károly odaadó munkája nyomán 1999-től a megfelelő infrastruktúra hiányának ellenére is elkezdődött a ma már jelentős szakmai és széleskörű kulturális elismeréssel övezett munka az akkor új intézetben. Kismányoky a modern értelmiségi minden felismert esélyét kihasználta annak érdekében, hogy az művészeteket teljes körét bejuttassa a média-térbe. Munkája nyomán bebizonyosodott, hogy ez a kutatói - művészeti nézőpont magát a média-teret is újraértelmezi a kreatív tevékenységek átitatják egymást, áthatnak egymáson. Munkája nyomán új határhelyzetek, határértékek kerültek az egyetemi munka látóterébe. Ezzel volt kapcsolatban a karon belül az aktív Média-műhely, amelynek hallgatói rendre díjakat szereztek munkáikkal.


Kismányoky Károly képzőművész, a Pécsi Műhely tagjaként a land arton keresztül közeledett a konceptuális irányzatokhoz, melyeknek uralkodó eszközei a hetvenes évek elején a fotó és a film voltak. Jellemzően a nyomhagyás és a jelteremtés problémaköre foglalkoztatta ekkor, a nyolcvanas évekre fordult érdeklődése az animációs film felé. Vezetése idején meghívott előadók sokasága, különböző digitális gyűjtemények vezetői és munkatársai mutatták be a digitalizációval, archívumok kialakításával és működtetésével kapcsolatos tapasztalataikat. Megpróbáltak a képzésben az akkor még igen szokatlannak tetsző kérdésekre  gyakorlati választ adni, hogy miként jönnek létre, miként szervezhetőek és működtethetőek a digitális kultúra legkülönbözőbb funkciójú felületei? Mi teszik lehetővé, hogy ne csak a digitalizáció, mint technika és eszköz, hanem annak társadalmi hasznosulása is létre jöhessen? Milyen eszközökkel biztosítható, hogy a digitalizált örökség megőrzése tartós és fenntartható legyen? Mindennek nyomán 1996-tól kezdődően folyik a karon zenei informatika-, elektonikus zenei és videós illetve animációs filmes - képzés. 2005-ben megalakult a Mediális Művészetek Intézete, mely az itt sorolt területek oktatóit összegyűjtve a Művészeti Karon belül sajátos szerepet foglalt el. Az általa megteremtett és működtetett Art Tv csatornáján látható művészeti adások hátterében tanszékének körvonalai jól kirajzolódnak ma is.  Kismányoky Károly 1986-tól mint filmes vendégoktató bevezette a mediális oktatásba a képzőművészeti animációt. A hallgatók a Pannónia Rajzfilmstúdióban, illetve az akkori Pécsi Közösségi Televíziónál tehették próbára készségeiket. Mindehhez elengedhetetlen volt, hogy elmélyült tanulmányokat folytassanak a „mozgó” festészet, grafika, a „mozgó” képzőművészet jelenségeivel kapcsolatban. A célt a művészeteknek a média-térbe történő bevitele, bekapcsolása képezte. Kiderült, hogy Pécsett egy országosan egyedülálló lehetőség van az ezzel kapcsolatos kutatásra, hiszen a művészetek széles kínálattal vannak jelen a karon.

Rögtönzött felsorolás: néhány kiállítás rendezése - szervezése és filmes munkája:


Naiv magyar művészet; Az Ixilon-filmstúdió fázisrajz kiállítása; Maurer Dóra grafikái (1975)
A XX. század képzőművészete /Látás, alkotás, szerigráfia/; Modern kottagrafikák; Bak Imre kiállítás; IH bemutatók: Képzőművészeti Műhely, Ixilon Stúdió; Fotóműhely, Pécsi építészeti kiállítás; Finn grafika; Lengyel grafika; 100×100, Képzőművészeti világhét; Tóth Gábor vizuális költészeti kiállítása; Tilles Béla kiállítása(1976-77), Rajk László – Szegő György: „Reflexiók”, Álomtervek; B. Müller Magda fotókiállítása: Filmforgatás – 80 huszár; Beretvás-Szabó M.-Steiner: Geometrikus kísérletek (festmények, fotók); Mengyán András kiállítása; Galántai György plasztikái, grafikái (1978), Martyn (TV film) rendezője ( 1983),
Bauhaus Pécs (1984) Pilinszky János „Kalandozás a tükörben" c. meséiből készült Kismányoky Károly filmje-szubjektív dokumentumfilmje 1991-ben, a Pannónia Filmvállalat Dimenzió műtermében,  In memoriam Csorba Győző (TV film) rendező (1995), Valaki járt itt - Emlékek és emlékképek (TV film) rendező (1997), Életközelben (TV film) rendező (1999),
LANTOS Szubjektív dokumentumfilm (Városi TV, rendezte: Kismányoky Károly), Lantos Ferenc 70 éves, Beszélgetés Aknai Tamással (Városi TV), Lantos Ferenc 80 éves, Művészetről és a művészeti nevelésről 1-2. rész, Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely (2006), Lantos Ferenc – Kecskeméti kiállítás, Pécsi Galéria és a Művészeti műhely, (2006)., rendezte: Kismányoky Károly.


A kétezres évek közepétől, nagyjából 2004-től a pecskep.hu blogon Pécs eseményeinek krónikása, a város változásának egyik vizuális adatbankára lett. Kiállításokon, kulturális eseményeken, régészeti feltárásokon örökített meg pillanatokat, arcokat, városrészeket tereket, épületeket. Százezres dokumentumfotó archívumának gondozása akár kari, szakmai feladat is lehet immár. Véglegesen eltűntek most előlünk tartózkodóan félszeg személyisége, tájékozottsága, igényessége és hajszálpontos kritikai megnyilvánulásai, melyek révén az utóbbi másfél évtized kulturális eseményeinek elengedhetetlen szereplőjévé vált. Mindenki szerette és hiszem, hogy emlékezetét fenntartó műveit is szeretni fogják sokan.
Isten nyugosztaljon Karcsi! 


Aknai Tamás

 

 

Aknai Tamás személyes emlékei Kismányoky Károlyról:

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/aknai-tamas-emlekei-kismanyoky...

 

Készman József reminiszcenciái a Jelenkorban:

http://www.jelenkor.net/hirek/946/a-szelidseg-medenceje-a-nyugalom-tengere

 

Kismányoki Károly temetése január 26-án, pénteken 15 órakor kezdődik a Pécsi Központi Temetőben.